JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ

Żeby zostać członkiem Organizacji przede wszystkim trzeba rozumieć i doceniać wkład wnoszony przez Polskę w proces integracji Ukrainy z Europą Zachodnią oraz  przestrzegać  wymagań Statutu Organizacji.

Następnie osoba składa pisemny wniosek do kierowniczych kolegialnych organów (Zarządu) Organizacji. Decyzję o przyjęciu członka podejmuje zarząd większością głosów. Aby uzyskać status członka, osoba musi również uzyskać rekomendację członka będącego już w organizacji

Członkowie Organizacji są zobowiązani:

– przestrzegać  wymagań Statutu Organizacji;

– aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach Organizacji;

– sprzyjać rozprzestrzenieniu się idei i wartości Organizacji;

– wykonywać decyzje kierowniczych organów Organizacji;

– wykonywać wzięte na siebie przed Organizacją obowiązki i zlecenia;

– aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań statutowych;

– dbać o wzmocnienie autorytetu Organizacji w środowisku;

– przestrzegać zasad moralności i etyki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *